“Volontiranjem za bolji svijet”

UDD uz financijsku potporu Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, kroz projekt „Volontiranjem za bolji svijet“, priprema radionicu edukacije volontera i  trening menadžmenta volontiranja za organizatore volontiranja.

Radionicu edukacije volontera organiziramo u petak, 24. siječnja 2020. (okvirno od 10 – 17 sati). Namijenjena je mladima i onima koji se osjećaju mladi, kao i zainteresiranim građanima s područja Grada Zagreba. Trening menadžmenta volontera za organizatore volontiranja organiziramo u ponedjeljak i utorak27. i 28. siječnja 2020. (okvirno od 10 – 17 sati). Namijenjena je organizacijama civilnog društva, školama, fakultetima, i drugim organizatorima volontiranja.

Projekt „Volontiranjem za bolji svijet“ potiče daljnji razvoj kapaciteta udruga kao pružatelja socijalnih usluga i  promiče volonterstvo kao način sudjelovanja u životu zajednice, sredstvo socijalnog uključivanja i integracije.

Pozivamo zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na radionici i/ili treningu prijavom na e-adresu: ured.udd@gmail.com , do srijede, 22. siječnja 2020. godine. Broj mjesta na radionici je ograničen, a kriterij odabira je redoslijed prijava. Prijavljeni će biti obaviješteni o lokaciji održavanja radionice najkasnije u četvrtak, 23. siječnja 2020. godine, do 16 sati.   

Scroll to Top