Klub za .

Program rada Kluba za mlade

Klub za mlade je prostor u kojemu se omogućuje mentorstvo za organizaciju slobodnog vremena mladih, koji sami osmišljavaju, kreiraju i provode većinu aktivnosti u usradnji s Voditeljicom Centra i partnerima.

O KLUBU

Prostor Kluba mladima koji dolaze bez najave je na raspolaganju od ponedjeljka do nedjelje od 16.30 do 21.30 sati. Klub za mlade ima Voditeljicu koja je ujedno i Voditeljica Centra koja je mladima na raspolaganju kao mentorska podrška. Mladi uključeni u osmišljavanje, kreiranje i provedbu aktivnosti Kluba ujedno su i volonteri u Centru za mlade. O svim aktivnostima u Kluba vodi se evidencija u koju se upisuje naziv aktivnosti, datum, vrijeme trajanja te popis korisnika s određenim podacima.

Aktivnosti Kluba za mlade provode se na lokaciji Gajeva 2, Zagreb, a prostorije koje su na raspolaganju su:

 1. PRIJEMNI URED, gdje se dočekuju mladi
 2. DNEVNI BORAVAK, gdje se provode aktivnosti bez najave
 3. RADIONICE, gdje se provode aktivnosti uz najavu
 4. TIHA ZONA, gdje se provode aktivnosti uz najavu

Aktivnosti Kluba

Sukladno interesima mladih u Klubu će djelovati sekcije vezano uz područja interesa mladih i organizacijsku strukturu Kluba. Prema detektiranim područjima Klub za mlade započinje rad sa:

 1. Sekcijom aktivno sudjelovanje mladih
 2. Voloterskom sekcijom mladih
 3. Sekcijom za poduzetništvo i zapošljavanje mladih

Aktivnosti Kluba su:

 1. razvoj i provedba programa neformalnog obrazovanja, uključujući programe usmjerene na povećanje zapošljivosti,
 2. aktivnosti s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za mlade,
 3. aktivnosti potpore razvoju volonterskih aktivnosti mladih,
 4. aktivnosti usmjerene na mlade u suradnji s institucijama i organizacijama koje su dionici na regionalnom/lokalnom području (poslodavci, obrazovne ustanove, Hrvatski zavod za zapošljavanje, zdravstvene ustanove, ustanove socijalne skrbi i sl.)
 5. jačanje kapaciteta voditelja i ostalih zaposlenika klubova za mlade

Provedba programa neformalnog obrazovanja

Aktivnost Kluba razvoj i provedba programa neformalnog obrazovanja, uključujući programe usmjerene na povećanje zapošljivosti provodi se u prostoru Radionica od ponedjeljka do petak sukladno mjesečnom planu sadržaja aktivnosti. Aktivnost provode partneri u suradnji s mladima i Voditeljicom Kluba. Sadržaj aktivnosti najavljuje se unaprijed, a mladi se uključuju uz najavu.

 

 

Kvalitetno provođenje slobodnog vremena

Aktivnosti s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za mlade osmišljavaju se, kreiraju i provode kroz Sekciju aktivno sudjelovanje mladih. Sekciju aktivno sudjelovanje mladih čine inicijative mladih i mladi pojedinci koji izraze želju i interes za osmišljavanjem i provođenjem aktivnosti u Klubu za mlade. Sekcija aktivno sudjelovanje mladih pruža mogućnost mladima za vlastitu organizaciju slobodnog vremena u prostoru Kluba. Aktivnosti Sekcije aktivno sudjelovanje mladih se provode u prostoru Dnevnog boravka svakodnevno od ponedjeljka do nedjelje. U Sekciju aktivno sudjelovanje mladih mladi se mogu uključiti bez najave, a sukladno raspoloživim kapacitetima prostora Dnevnog boravka.

Potpore razvoju volonterskih aktivnosti mladih

Aktivnosti potpore razvoju volonterskih aktivnosti mladih osmišljavaju se, kreiraju i provode kroz Volontrsku Sekciju. Volonterska sekcija pruža mogućnost mladima za učenje o vrijednostima volonterstva i stjecanja volonterskog iskustva.
Aktivnosti Volonterske sekcije se provode u prostoru Tihe zone jedanput mjesečno. U Volontersku sekciju mladi se mogu uključiti bez najave dolaskom u Prijemni ured, a sudjelovanje u sastancima unaprijed potvrđuju.

Aktivnosti provedene u suradnji sa institucijama

Aktivnosti usmjerene na mlade u suradnji s institucijama i organizacijama koje su dionici na regionalnom/lokalnom području (poslodavci, obrazovne ustanove, Hrvatski zavod za zapošljavanje, zdravstvene ustanove, ustanove socijalne skrbi i sl.), provode se kroz Sekciju poduzetništvo i zapošljavanje. Aktivnosti se organiziraju jedanput mjesečno, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Plan sadržaja aktivnosti utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s Voditeljicom Centra.

Jačanje kapaciteta voditelja i ostalih zaposlenika klubova za mlade

Osoblje se kontinuirano educira u području rada s mladima. Radi osiguravanja zadovoljavajuće razine kvalitetete pružanja usluga provoditi će se jačanje kapaciteta voditelja, volontera Kluba za mlade i ostalih zaposlenika. Jačanje kapaciteta osoblja provoditi će se kontinuirano. Prema mogućnostima uključivanja u edukacije organizirane i ponuđene od drugih prijavljivati ćemo naše osoblje. Sami ćemo planirati i dogovarati vlastite edukacije sukladno utvrđenim potrebama osoblja svakih 6 mjeseci.

Scroll to Top