Rad s .

Aktivnosti koje se održavaju u Centru predstavljaju model rada koji se naziva Otvoreni profesionalni rad s mladima.

Tipovi aktivnosti koje su mladima na raspolaganju su:

Aktivnosti savjetovanja i informiranja provode se kroz Info – centar za mlade.

Sadržaj aktivnosti programa neformalnog obrazovanja predlažu svi partneri i pridruženi članovi za svaki mjesec unaprijed sukladno Pravilniku o radu Centra, a usvaja ga Programsko vijeće. Voditeljica Centra na osnovu odluke Programskog vijeće izrađuje mjesečni kalendar sadržaja aktivnosti koji je u rubrici Najave aktivnosti. Aktivnosti se provode u prostoru RADIONICE. Aktivnosti se mogu planirati i provoditi u vrijeme rada Centra.

U prostoru Centra za mlade na raspolaganju je prostorija Radionice. Prostorija je multifunkcionalna, a namijenjena je edukativnim i kreativnim aktivnostima koje organiziraju i provode partnerske organizacije za mlade koji se dobrovoljno i samostalno uključuju u željene aktivnosti na osnovu poziva kroz najavu događaja.

Aktivnosti organizacije slobodnog vremena provode se kroz Klub za mlade

Aktivnosti se provode na Prijemnom pultu i u Tihoj zoni. Inicijativa mladih može doći bez najave ili uz prethodnu najavu. Za inicijative mladih na raspolaganju je prostor koji mogu koristiti za potrebe svog rada. Ukoliko je potrebno Centar može osigurati mentorsku podršku.

Rad s mladima koji su prerano napustili obrazovanje, mladima rizičnog ponašanja, problemima u ponašanju te mladima u sukobu sa zakonom, održavati će se kroz aktivnosti programa neformalnog obrazovanja, Info centra za mlade i Kluba za mlade. Pružanje podrške mladim beskućnicima organizirati će se kroz Info centar za mlade.

Ukoliko se u prva četiri mjeseca provedbe u aktivnosti Centra ne uključi niti jedna  mlada osoba koja je napustili sustav formalnog obrazovanja, mladi rizičnog ponašanja, mladi s problemima u ponašanju te mladima u sukobu sa zakonom ili se ne pruži podrška mladim beskućnicima Voditeljica Centra će u suradnji sa zainteresiranim partnerima osmisliti aktivnost i način uključivanja istih skupina korisnika.

Sadržaj aktivnosti programa usmjerenih na povećanje socijalnih vještina i zapošljavanja predlažu svi partneri i pridruženi članovi za svaki mjesec unaprijed sukladno Pravilniku o radu Centra, a usvaja ga Programsko vijeće. Voditeljica Centra na osnovu odluke Programskog vijeće izrađuje mjesečni kalendar sadržaja aktivnosti programa Centra koji je u rubrici Najave aktivnosti. Aktivnosti se provode u prostoru RADIONICE i u sklopu Kluba za mlade. Aktivnosti se mogu planirati i provoditi u vrijeme rada Centra.

Ukoliko se u prva četiri mjeseca provedbe u aktivnosti programa ne uključi niti jedna  mlada osoba koja je napustili sustav formalnog obrazovanja, Voditeljica Centra će u suradnji sa zainteresiranim partnerima osmisliti aktivnost i način uključivanja istih skupina korisnika.

Aktivnosti se provode kroz Klub za mlade gdje se mladi aktivno uključuju i daju svoj doprinos. Uz aktivnosti Kluba za mlade Centar će razvijati suradnju s drugim organizacijama civilnog društva i Savjetom mladih Grada Zagreba.

Aktivnosti se provode kroz kreativne radionice, filmske projekcije i dramske radionice. Sadržaj aktivnosti programa kulturnih aktivnosti predlažu svi partneri i pridruženi članovi za svaki mjesec unaprijed sukladno Pravilniku o radu Centra, a usvaja ga Programsko vijeće. Voditeljica Centra na osnovu odluke Programskog vijeće izrađuje mjesečni kalendar sadržaja aktivnosti programa Centra u obliku tablice i pohranjuje ga u arhivu. Aktivnosti se provode u prostoru RADIONICE i u sklopu Kluba za mlade.

Aktivnosti vezano uz međunarodni rad s mladima u Centru se provodi u suradnji s partnerskim organizacijama koje imaju EVS volontere. Mladima će biti ponuđeni aktivnosti konverzacijskih radionica na određenim jezicima.

Aktivnosti vršnjačke edukacije, pomoći u učenju i profesionalnog usmjeravanja ćemo provoditi kroz program Centra u okviru sekcije u Klubu za mlade i u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Provedba istraživanja o potrebama, problemima i potencijalima mladih u lokalnoj zajednici. Provoditi će se angažmanom suradnika volontera i u realizaciji projektnog tima. Na godišnjoj osnovi provesti ćemo jedno istraživanje o potrebama, problemima i potencijalima mladih u lokalnoj zajednici.

Resursna podrška civilnom društvu i udrugama mladih u lokalnoj zajednici biti će pružana stručnim savjetovanjem koje će na volonterskoj osnovi nuditi stručnjaci iz partnerskih organizacija te ustupanjem prostora za sastanke.

Jačanje kapaciteta zaposlenika Centra provoditi će se kontinuirano kroz radionice i sastanke (min 24 tijekom trajanja projekta) uz pomoć stručnjaka volontera iz redova partnerskih organizacija te će se organizirati tri četverodnevna treninga.

Sadržaj aktivnosti predlažu svi partneri i pridruženi članovi za svaki mjesec unaprijed sukladno Pravilniku o radu Centra, a usvaja ga Programsko vijeće. Voditeljica Centra na osnovu odluke Programskog vijeće izrađuje mjesečni kalendar aktivnosti u obliku tablice i pohranjuje ga u arhivu, sadržaj Programa rada Info Centra i Kluba za mlade razvija se na dnevnoj osnovu prema zahtjevima mladih. Program rada Info Centra i Kluba za mlade posebni su dokumenti, a implementirani su i u ovaj Program. Sadržaj aktivnosti za koje je potrebna prethodna najava izrađuje se za svaki mjesec unaprijed i najavljuje na Facebooku i web stranici Centra (kad stranica bude izrađena i puštena). Korisnici u aktivnosti Centra uključuju se s najavom ili bez najave što je naglašeno uz svaku pojedinu aktivnost. Uz najavu aktivnosti nalazi se i uputa korisnicima kako se prijaviti.

RASPORED RADIONICA

No event found!

Radionice i sastanci

Voditeljica projekta organizirati će dva puta mjesečno provedbu tematskih radionica i sastanaka u svrhu jačanja kapaciteta zaposlenika Centra

Trening

Tematski treninzi biti će organizirani za djelatnike Centra (zaposlenike i izvoditelje aktivnosti iz partnerskih organizacija), a raspored održavanja Voditeljica projekta predložiti će Programskom vijeću.

Treninzi koji će se organizirati su:

  1. Trening za trenere – YINTRO
  2. Trening „Metodologija i alati u radu s mladima“
  3. Trening Sustav kvalitete i dobro upravljanje
Scroll to Top