Info - .

PORTAL ZA MLADE

Program rada Info - Centra za mlade

Centar za mlade grada Zagreba kao neformalna organizacijska jedinica osniva se kroz projekt Centar za mlade grada Zagreba koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Udruga ZAMISLI s trideset dva partnera. U sklopu Centra organiziraju se usluge Info – Centra za mlade.

Info - Centar za mlade prikuplja, obrađuje i objavljuje informacije i pruža podršku informiranja i savjetovanja mladih u sljedećim područjima:

Kroz Info – Centar za mlade se razvijaju i pružaju besplatne usluge informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice. Info – Centar za mlade usluge individualnog i grupnog karaktera pruža od ponedjeljka do petka od 9.30 do 21.30 sati, po potrebi subotom i nedjeljom od 16.30 do 21.30 kada se mogu provoditi grupne aktivnosti informiranja. Info – Centar za mlade ima Voditeljicu koja je ujedno i Voditeljica centra za mlade grada Zagreba.

Info - Centar za mlade svoje usluge pruža na lokaciji Gajeva 2, Zagreb, u prostoru zajamčene diskrecije u kojemu se mladi mogu informirati i savjetovati, a prostorije koje su na raspolaganju su:

Prijemni ured

U prostoriji Prijemni ured utvrđuju se razlog dolaska, potrebe mladih i upućuje ih se dalje sukladno njihovoj svrsi dolaska. Mlade koji su došli bez najave se može uputiti u aktivnosti individualnog rada, a ovisno o njihovom razlogu dolaska to može biti upućivanje na osoblje u Savjetovalištu ili prostor Internet kutka. Mladi koji su došli uz najavu imaju osigurano mjesto za unaprijed dogovorenu aktivnost koja se može održavati u Savjetovalištu, Internet kutku ili Radionici. U slučaju povečane potražnje u odnosu na moguću ponudu usluga Info centra za mlade, Voditeljica info centra za mlade okupiti će grupu korisnika i s njima izrditi pravila uključivanja u korištenje usluga kao bi se svima dala jednaka prilika.

Savjetovalište

U prostoriji Savjetovalište namjenjenoj za individualni rad imamo na raspolaganju dvije fotelje, stol, stolnu lampu i policu za dlaganje stvari. Individualni rad vrši se s mladima koji su došli bez najave kao i s onima koji su se unaprijed najavili rezervirali i dogovorili termin. Za usluge informiranja i savjetovanja mladima su na raspolaganju Voditeljica Info centra za mlade, koordinator dnevnih aktivnosti te volonteri specifično educirani za infrmativni rad s mladima ili su stručnjaci za savjetodavni rad.

Radionice

U prostoriji Radionice koja je multifunkcionalna, provode se aktivnosti grupnog informiranja, te se planiraju prema detektiranim potrebama mladih, a najmanje jednom mjesečno. Kroz aktivnosti grupnog informiranja provoditi će se i aktivnosti promoviranja Garancije za mlade u suradnji s nadležnim Ministarstvom za implementaciju Garancije za mlade u Hrvatskoj. Kroz aktivnosti grupnog informiranja provoditi će se i aktivnosti usmjerene provedbi strukturiranog dijaloga na lokalnoj razini, a održavati će se kvartalno. Plan aktivnosti grupnog informiranja utvrditi će Programsko vijeće na prijedlog Voditeljice Info centra za mlade za svaki mjesec sukladno Pravilniku o radu.

Internet kutak

U prostoriji Internet kutak mladima su na raspolaganju dva računala i radna površina za izučavanje literature ili učenje. Na prijemnom pultu koordinator vrši evidenciju želje mlade osobe za korišetnjem računala ili radnog prostora. Prema raspoloživim resursima i kapacitetima dogovaruju se uvijeti korištenja.

Osoblje je posebno obučeno prema standardu Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA u čijem radu Udruga ZAMISLI sudjeluje posredno kroz Zajednicu informativnih centara za mlade u Hrvatskoj. Radi osiguravanja zadovoljavajuće razine kvalitetete pružanja usluga provoditi će se jačanje kapaciteta voditelja, ostalih zaposlenika, volontera info centara za mlade. Kroz projekt je proveden trening za trenere YINTRO čime smo osigurali i osposobili 6 osoba za edukaciju novih suradnika. Jačanje kapaciteta osoblja provoditi će se kontinuirano. Prema mogućnostima uključivanja u edukacije organizirane i ponuđene od drugih prijavljivati ćemo naše osoblje. Sami ćemo planirati i dogovarati vlastite edukacije sukladno utvrđenim potrebama osoblja svakih 6 mjeseci.

Informacije se ažuriraju na dnevnoj razini, a objavljuje se najmanje jedna vijest na dan. U provedbu aktivnosti uređivanja web stranice uključeni su Voditeljica Info centra i koordinator zadužen za rad s korisnicima u Info – Centru.

Scroll to Top