podrška

Pravno informiranje i emocionalna podrška

Ako ste pretrpjeli kazneno ili prekršajno djelo i želite se: informirati o vašim pravima porazgovarati s nekime tražite kontakt neke organizacije ili institucije prijavite se za individualni sastanak sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima. Na sastanku će pružati emocionalnu podršku, pravno informiranje te po potrebi uputiti na relevantne organizacije ili institucije neovisno o tome …

Pravno informiranje i emocionalna podrška Read More »

Radionica o gluhosljepoći

Na ovu radionicu pozivamo sve mlade koji su zainteresirani za gluhosljepoću i rad s gluhoslijepim osobama, kako bi saznali nešto novo i dodatno se motivirali za osobni rad i rad s drugim ranjivim skupinama u društvu kojima nije potrebna samo pomoć, nego prvenstveno podrška, razumijevanje i ravnopravan odnos. U teorijskom dijelu radionice, upoznat ćeš se …

Radionica o gluhosljepoći Read More »

Scroll to Top