Izazovi i mogućnosti u rješavanju radnih sporova medijacijom

HUM nastavlja suradnju s Udrugom miritelja Hrvatske u radnim i drugim vrstama sporova te Udrugom poslodavaca u obrazovanju te U okviru EU projekta: Jačanje socijalnog dijaloga organizira okrugli stol 14. siječnja 2020. s početkom u 13:00 sati te radionicu na temu “Najvažnija prava iz radnog odnosa, obračun plaća, mogućnost mirnog rješavanja sporova”  15.siječnja 2020. od 16 do 18 sati.

Više informacija na linku. 

Scroll to Top