‘EIT Health Innovation Day’ – promocija inovacija u području zdravlja i zdravstvenoga sustava

U okviru EIT HEALTH projekta prvi puta na Sveučilištu u Zagrebu, ujedno i EIT Health Hub-u za Hrvatsku, 7. studenog 2019. organizira se EIT HEALTH INNOVATION DAYjednodnevni program razvoja inovacija čiji je cilj promocija inovacija u području zdravlja, zdravstvene skrbi i zdravstvenog sustava. Program je namijenjen studentskoj populaciji s ciljem senzibilizacije s jednom od prioritetnih EIT HEALTH tema pod nazivom „Bringing Care Home – Izazovi aktivnog i zdravog starenja od mladosti do duboke starosti!

Rok za prijavu je do 4. studenog 2019. u 16 sati, a više o samom događaju pročitajte ovdje. 

Scroll to Top