Kulturno – umjetnička radionica “Od strukovnih zanimanja do kreativne industrije”

Arheološki muzej u Zagrebu održali su dvodnevnu radionicu za mlade nezaposlene osobe na temu kulturne i umjetničke edukacije, upoznavanje kulturne baštine te načini reinterpretacije iste uz pomoć razvoja ideja i koncepata. Radionica je trajala po tri sata oba dana, prvi dan je bio namijenjen kulturnoj edukaciji, a drugi dan umjetničkoj edukaciji. Sudionici koji su bili na radionici su, nakon upoznavanja kulturne baštine, iznijeli svoje ideje reinterpretacije iste na originalnim predmetima koji su im bili zanimljivi. Nakon toga su uz pomoć produkt dizajnera razvijali koncept na koji se način njihova ideja može provesti i ostvariti. Krajnji rezultat jest da se razvija daljnja suradnja sa sudionicima kako bi materijalizirali svoju ideju.

Date

03 tra 2019 - 04 tra 2019
Centar za mlade grada Zagreba

Lokacija

Centar za mlade grada Zagreba
Zagreb, Gajeva 2
Kategorije

Izvoditelj aktivnosti

Arheološki muzej u Zagrebu
Scroll to Top