Komunikacijske vještine

Hrvatska udruga za mirenje održala je radionicu komunikacijskih vještina na kojem je bilo osam sudionika. Na radionici su sudionici naučili tehnike mirnog rješavanja sukoba kroz praktične vježbe komunikacije. Svi sudionici su produbili svoje komunikacijske vještine, naučili na koji način asertivno komunicirati i kako aktivno slušati s empatijom. Osvijestili su kako otvorena pitanja otvaraju komunikaciju i saznali koja ponašanja u interpersonalnoj komunikaciji zatvaraju daljnju komunikaciju.

Date

22 stu 2019

Time

17:00 - 19:00
Kategorije
Hrvatska udruga za mirenje

Izvoditelj aktivnosti

Hrvatska udruga za mirenje
Website
https://cmzg.info/konzorcij-portfolio/hrvatska-udruga-za-mirenje/
Scroll to Top