Kako učiti?

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima održala je dvosatnu radionicu na kojoj je bilo petero sudionika. Tema radionice je bila analiziranje učinkovitosti različitih tehnika učenja, radionica je trajala sat i 10 minuta i ugl. sam koristila individualni rad, frontalno predavanje i neformalni razgovor. Cilj je bio sa sudionicima proći nalaze o učinkovitosti različitih tehnika učenja, saznati  iskustva i razmišljanja te da sudionici uz pomoć novih informacija promijene svoje buduće učenje u smjeru veće učinkovitosti i uspjeha. Na usmenoj evaluaciji na kraju radionice je dio sudionika rekao kako će ubuduće pri učenju koristiti tehnike koje smo obradili, a napustiti neke tehnike niske učinkovitosti koje trenutno koriste (npr. čitanje).

Date

23 lis 2019

Time

18:00 - 20:00
Centar za mlade grada Zagreba

Lokacija

Centar za mlade grada Zagreba
Zagreb, Gajeva 2
Kategorije
Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Izvoditelj aktivnosti

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Website
https://cmzg.info/konzorcij-portfolio/udruga-za-podrsku-zrtvama-i-svjedocima/
Scroll to Top