Projekt: Centar za mlade grada Zagreba

Korisnik je Udruga Zamisli s partnerima:

 1. Institut za stručno usavršavanje mladih
 2. Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje
 3. Udruga Amazonas
 4. Ambidekster klub
 5. Studentski katolički centar Palma
 6. Udruga Igra za pružanje rehabilitacijsko – edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći
 7. Hrvatska udruga za mirenje
 8. O.A.ZA.-Održiva Alternativa Zajednici
 9. Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
 10. Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV)
 11. Mačevalački klub Rapir
 12. Udruženje “Djeca prva”
 13. Life Potential organizacija
 14. Baščovjek – organizacija za bolje društvo i promicanje duhovnih vrijednosti
 15. Društvo “Naša djeca” Maksimir
 16. Grad Zagreb
 17. Hrvatsko debatno društvo
 18. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 19. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb
 20. Centar za socijalnu skrb Zagreb
 21. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
 22. Organizacija Status M
 23. Studentski informativni kutak
 24. VANG
 25. Udruga za razvoj medijske i građanske kulture mladih “RADIO STUDENT”
 26. Savez izviđača Hrvatske
 27. Savez studenata fakulteta elektrotehnike i računarstva
 28. UDRUGA SREDNJOŠKOLACA HRVATSKE
 29. Put do uspjeha
 30. BIOTEKA – UDRUGA ZA PROMICANJE BIOLOGIJE I SRODNIH ZNANOSTI

Kratki opis projekta (operacije)

Sažetak

Svrha projekta Centar za mlade grada Zagreba je osnivanje i djelovanje Centra, mjesta za provedbu široke lepeze aktivnosti mladih i za mlade u lokalnoj zajednici najvećeg Hrvatskog grada. Svrhu ćemo ostvariti provedbom aktivnosti osnivanja centra, lociranja prostora u užem centru u kojemu će centar djelovati, uređivanja i opremanja prostora, svečanog otvaranja i njegovog svakodnevnog rada. te ujedno i podići razinu svijesti provedbom kampanje usmjerene na senzibilizaciju šire javnosti u svrhu promocije socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva te bilo kojeg oblika diskriminacije.

Ciljevi projekta su osnovati i osigurati djelovanje Centra za mlade u gradu Zagrebu radi povećanja socijalne uključenosti mladih i poticanja njihovog sudjelovanja u društvu.

Očekivani rezultati

Izrađen program rada Centra za mlade grada Zagreba kroz slijedeće aktivnosti u prvih šest mjeseci provedbe projekta:

– Osnovane tri radne skupine sa šest članova za izradu programa Centra za mlade grada Zagreba

– Izrađena četiri osnivačka dokumenta Centra za mlade (Pravilnik o radu, Standard kvalitete, Standard usluga i Program rada)

– Osnovan kao neformalna organizacijska jedinica Centar za mlade grada Zagreba kao multifunkcionalan, javno dostupan prostor u kojem se provode raznovrsne kontinuirane i strukturirane usluge, programi i aktivnosti rada s mladima koje se temelje na potrebama mladih u lokalnoj zajednici se kontinuirano provodi rad s mladima i koji nudi ostale aktivnosti i programe za mlade koji se temelje na njihovim stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici. Aktivnosti centara za mlade grada Zagreba 1. aktivnosti savjetovanja i informiranja kroz Info centar za mlade

Osigurati ćemo 40 sati usluge (u fizičkom prostoru) kroz tjedan koju pružaju volonteri posebno obučeni prema standardu Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA.

 1. provedba programa neformalnog obrazovanja koje vode stjecanju relevantnih znanja, vještina i stavova kod mladih (npr. treninzi na temu ljudskih prava, rješavanja sukoba, tečajevi stranih jezika, samoobrane, sigurnosti na internetu i slično) a plan izvedbe biti će sadržan u izrađenom programu Centra. Aktivnosti će provoditi volonteri partnerskih organizacija u skladu s Programom Centra.
 2. aktivnosti organizacije slobodnog vremena provoditi će se kroz Klub za mlade koji će biti ustrojen u suradnji s mladima i partnerima, postavljen na volonterskoj osnovi i prepušten za vođenje i upravljanje mladim volonterima, program rada će biti izrađen u prvih pet mjeseci provedbe projekta, a izvoditi će se u posebnoj prostoriji unutar Centra, te u suradnji s partnerima osigurati ćemo 35 sati usluge.
 3. aktivnosti usmjerene podršci inicijativama mladih u zajednici provoditi ćemo sukladno

Programu Centra, U suradnji s partnerima i Programu Centra provoditi ćemo:

– rad s mladima koji su prerano napustili obrazovanje, mladima rizičnog ponašanja, problemima u ponašanju te mladima u sukobu sa zakonom, pružanje podrške mladim beskućnicima,

– programe usmjerene na povećanje socijalnih vještina i zapošljivosti (programi neformalnog obrazovanja koji omogućuju stjecanje dodatnih kompetencija za mlade, uključujući mlade koji su napustili sustav formalnog obrazovanja),

– aktivnosti usmjerene na aktivno sudjelovanje (suradnja s civilnim društvom, uključivanje u procese donošenja odluka, uključivanje mladih u vođenje aktivnosti centra za mlade i njegovo upravljanje, zagovaranje, volontiranje…).

– kulturne aktivnosti u realizaciji stalne ponude partnerskih organizacija i drugih OCD

– vezano uz međunarodni rad s mladima u Centru EVS volonteri će provoditi u suradnji s partnerima koji maju akreditaciju i koji će organizirati njihov rad.

– aktivnosti vršnjačke edukacije, pomoći u učenju i profesionalnog usmjeravanja ćemo provoditi kroz program centra u okviru sekcije u Klubu za mlade.

– provedba istraživanja o potrebama, problemima i potencijalima mladih u lokalnoj zajednici biti će provedena angažmanom suradnika volontera i u realizaciji preojektnog tima.

– resursna podrška civilnom društvu i udrugama mladih u lokalnoj zajednici biti će pružana stručnim savjetovanjem koje će na volonterskoj osnovi nuditi stručnjaci iz partnerskih organizacija te ustupanjem prostora

– jačanje kapaciteta zaposlenika centra za mlade provoditi će se kontinuirano kroz radionice i sastanke (min 24 tijekom trajanja projekta) uz pomoć stručnjaka volontera iz redova partnerskih organizacija te će se organizirati tri četverodnevna treninga.

Ukupnu vrijednost projekta je 1492726,04 kuna, a Europska unija sufinancira 80%, odnosno 1194180,83 kuna

Projekt se provodi od 18.5.2018. do 18.5.2020. godine

Za više informacija slobodno kontaktirajete voditeljicu projekta, Svjetlanu Marijon; svjetlana.marijon@zamisli.hr

Scroll to Top