Predstavljanje javnog poziva – Mladi Gradonačelnik 2019

Na obilježavanju Međunarodnog dana mladih, 12. kolovoza, Savjet mladih Grada Zagreba predstavio je javni poziv na Mladog Gradonačelnika 2019.

U Centru su na predstavljanju sudjelovali Gloria Gudelj i Karlo Vedak iz Savjeta mladih Grada Zagreba, Mlan Čolić iz Grada Zagreba te Svjetlana Marijon, voditeljica projekta CMZG, a događaj su također popratili mnogi mediji.

Cilj ovog javnog poziva je promicanje i popularizacija aktivne participacije mladih u društvu te simboličko vrednovanje dosadašnjih aktivnosti mladih na području Grada Zagreba te uvesti novi koncept nagrade  mladim osobama između 15 i 30 godina starosti za dosadašnja postignuća u radu s mladima te idejna rješenja novih projekata za mlade u Gradu Zagrebu.

Uz ispunjeni kandidacijski obrazac za dodjelu priznanja potrebno će biti priložiti i prijavnicu s naslovom „Prijavnica za kandidaturu“ koja treba sadržavati elemente kratkog životopisa, obrazloženja za prijavu i motivacijskog pisma kandidirane mlade osobe te motivacijski esej na temu „Da sam ja Gradonačelnik…“ ili „Da sam ja Gradonačelnica…“, koje u slobodnoj formi treba imati do 500 riječi, a kojim kandidirana mlada osoba mora istaknuti i obrazložiti barem dva projekta za mlade koje bi provela da je izabrana za Gradonačelnika/cu Grada Zagreba.

O dodjeli priznanja odlučit će Savjet mladih Grada Zagreba, a priznanje će dodijeliti Gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Savjeta mladih na svečanoj zajedničkoj sjednici Savjeta mladih i Gradonačelnika Grada Zagreba.

Date

12 kol 2019

Time

11:00 - 12:00

Etikete

Projektna prijava
Kategorije
Scroll to Top