Od komunikacije do medijacije

Hrvatska udruga za mirenje održala je trosatnu radionicu na kojoj je sudjelovalo 4 sudionika. Cilj radionice je naučiti kako steći tehnike mirnog rješavanja sukoba kroz praktične vježbe komunikacije. Učenje o medijaciji podrazumijeva savladavanje vještina za upravljanje sukobima i nenasilnog komuniciranja te rješavanje nesporazuma. Sudionici/e su produbili svoje komunikacijske vještine, naučili na koji način asertivno komunicirati i kako aktivno slušati s empatijom. Osvijestili su kako otvorena pitanja otvaraju komunikaciju i saznali koja ponašanja u interpersonalnoj komunikaciji zatvaraju daljnju komunikaciju.

Date

07 velj 2019

Time

17:30 - 20:30
Centar za mlade grada Zagreba

Lokacija

Centar za mlade grada Zagreba
Zagreb, Gajeva 2
Kategorije
Hrvatska udruga za mirenje

Izvoditelj aktivnosti

Hrvatska udruga za mirenje
Website
https://cmzg.info/konzorcij-portfolio/hrvatska-udruga-za-mirenje/
Scroll to Top